‘Untyped Parameters’ Etiket Arşivi

Her türlü veritipini kıyaslamak için..

// 15 Mayıs 2009 // 2 Yorum » // Delphi, Programlama

Şimdi veritiplerinin kıyaslanması ile alakalı bir dökümana ne gerek var diye düşünebilirsiniz, haklı da olabilirsiniz :) Ama ben yine değişik bir yolla nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım.. Ve bu yol çok esnek bir yol olacak. Şimdi sizlerle bir fonksiyon yazacağız, bu fonksiyon; içerisine karşılaştırılacak veritiplerini alacak ve byte byte kıyaslama yapacak.(En sağlam yöntem :) ) Ardından da sonucu Boolean olarak döndürecek.

Yazmaya başlayalım..

function IsEqual(var Source , Dest ; Size : Integer) : Boolean;
type
	TBytes = array[0..MaxInt-1] of Byte;
var
	N : Integer;
begin
	N := 0;
  while (N < = Size) and (TBytes(Source)[N] = TBytes(Dest)[N]) do Inc(N);
  Result := (N = Size);
end;

Şimdi bu da nedir demeyin, açıklayalım..
(more…)