‘Class Reference’ Etiket Arşivi

Class of ……

// 15 Mayıs 2009 // 1 Yorum » // Delphi, Programlama

Interface’lerla ilgili örneğim de TRadioGroup nesnesi üzerinden yapılan bir seçimle çeşit çeşit veritabanına bağlanıyorduk.Bu benim aklıma başka bir şey daha getirdi.Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bazen çalışma anında(run-time) bazı nesnelerin üretilmesi kullanıcının yapacağı seçime bağlı olur. Hemen somut bir örnek verelim. Mesela TRadioGroup nesnemizde üç seçenek olsun, kullanıcı birinciyi seçerse bir adet TMemo oluşturmamız, ikinciyi seçerse TEdit ve üçüncüyü seçerse de TPanel oluşturmamız gereksin. Bu durum şimdiye kadar başınıza gelmedi ise bundan sonra gelmesi kuvvetle muhtemel bir durumdur. Eee bu durumda ne yapacağız ? Şöyle bir şey yapsak olur mu acaba :

var
 mem : TMemo;
 edt : TEdit;
 pnl : TPanel;
 begin
 case RadioGroup.ItemIndex of
  0 :
    begin
     mem := TMemo.Create(Self);
     mem.Left := 10;
     mem.Top := 10;
     mem.Width := 100;
     mem.Height := 100;
     mem.Parent := Self;
    end;
  1 :
    begin
     edt := TEdit.Create(Self);
     edt.Left := 10;
     edt.Top := 10;
     edt.Width := 100;
     edt.Height := 100;
     edt.Parent := Self;
    end;
  2 :
    begin
     pnl := TPanel.Create(Self);
     pnl.Left := 10;
     pnl.Top := 10;
     pnl.Width := 100;
     pnl.Height:= 100;
     pnl.Parent := Self;
    end;
 end; //case
end;

(more…)