Haziran 2010 Arşivi

Yeni Veri Tipleri ve Operator Overloading

// 13 Haziran 2010 // 15 Yorum » // Delphi

Bir önceki makalemizde Interface’ler ile ilgili bilgi vermiş ve Operator Overloading namı diğer operatör aşırı yükleme hususuna değineceğimizden bahis açmıştık. Bu makalemizde; Operator Overloading hakkında yazacağız ve .Net framework’te olduğu gibi çalışan yeni bir String ve DateTime veri türü oluşturacağız. Ancak öncelikle, aslında hepimizin bildiği operatör kavramına bir göz gezdirmekte fayda var sanırım.

Operatörler; belirli veri türleri arasında ilişki kuran, onları bir sonuca ulaştıran yapılardır. Hemen hemen hergün kullandığımız aritmetik işlemlerdeki toplama(+), çıkartma(-), çarpma(*) ve bölme(/) işlemlerini ifade ettiğimiz simgeler; yada mantıksal işlemlerde kullandığımız or(veya), and(ve), not(değil) vb. gibi simgesel ifadelere operatörler denilebilir. Bildiğiniz gibi; operatörler veri türleri üzerinde üstlerine düşen mantıksal yada matematiksel işlemleri yaparak bir sonucun üretilmesini sağlarlar. Operatörlerin bu vazifelerini, gerek günlük yaşantımızda; gerekse de programlama hayatımızda sıklıkla kullanırız. Programlama ortamlarında yaşadığımız tecrübeler gereği operatörlerimizi düzgün veritipleri ile kullanırız. Örneğin toplama operatörü; sağındaki ve solundaki verilerin toplanması amacına hizmet eder. Ancak; toplama operatörünün sol ve sağındaki değerlerin sayısal olması yada alfasayısal olması durumlarında toplamanın neticesi farklılık arzeder. Basit bir örnek verelim;

var
 iLeft, iRight, iTotal : Integer;
 sLeft, sRight, sTotal : String;
begin
 iLeft := 10;
 iRight := 20;
 iTotal := iLeft + iRight;

 sLeft := 'Operator ';
 sRight := 'Overloading';
 sTotal := sLeft + sRight;
end;

Yukarıda gördüğünüz basit örnekte, aynı operatör(+) farklı sonuçlara hizmet etmektedir. Birinci durumda sonucumuz “30″ olurken; ikinci durumda sonuç “Operator Overloading” olmaktadır. Hemen hemen hiçbirimiz; iki farklı veri türünü aynı operatöre vermeyiz. Örneğin hiçbirimiz; bir sayı ile bir string ifadeyi toplamayız. Ancak bazı durumlarda, bir veri türü ile bir başka veri türünü herhangi bir operatöre vererek işlemek isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda, genellikle derleyicimiz bizleri uyaracak bir warning vermekle yetinir. Ancak bazı durumlarda yaptığımız işlemlerde beklediğimizin dışında sonuçlar gördüğümüz de olur. Örneğin;

var
 bLeft, bRight, bTotal : Byte;
 wLeft,wRight,wTotal : Word;
begin
 bLeft := High(Byte); // 255
 bRight:= High(Byte); // 255
 bTotal:= bLeft + bRight; // ??

 wLeft := High(Word); // 65.535
 wRight:= High(Word); // 65.535
 wTotal:= wLeft + wRight; // ??
end;

(more…)