SQL’de Benzerlik Algoritmaları…

// 2 Nisan 2010 // Delphi

EDIT DISTANCE

Aşağıdaki 2 fonksiyon size stringler arasındaki benzerlik oranlarını vermekte en benzer olanların sonuçları en küçük olanlar çıkacaktır. Yani fark arttıkça dönen sayı artmakta bunu unutmayın.

CREATE FUNCTION edit_distance(@s1 nvarchar(3999), @s2 nvarchar(3999))
RETURNS int
AS
BEGIN
 DECLARE 
   @s1_len int, 
   @s2_len int, 
   @i int, 
   @j int, 
   @s1_char nchar, 
   @c int, 
   @c_temp int,
   @cv0 varbinary(8000), 
   @cv1 varbinary(8000)

 SELECT 
  @s1_len = LEN(@s1), 
  @s2_len = LEN(@s2), 
  @cv1 = 0x0000,
  @j = 1, 
  @i = 1, 
  @c = 0

  WHILE @j <= @s2_len
   SELECT 
    @cv1 = @cv1 + CAST(@j AS binary(2)), 
    @j = @j + 1

 WHILE @i <= @s1_len
 BEGIN
  SELECT 
   @s1_char = SUBSTRING(@s1, @i, 1), 
   @c = @i,
   @cv0 = CAST(@i AS binary(2)),
   @j = 1

  WHILE @j <= @s2_len
  BEGIN
   SET @c = @c + 1
   SET @c_temp = CAST(SUBSTRING(@cv1, @j+@j-1, 2) AS int) +
    CASE 
     WHEN @s1_char = SUBSTRING(@s2, @j, 1) THEN 0 ELSE 1 
    END

   IF @c > @c_temp SET @c = @c_temp
   SET @c_temp = CAST(SUBSTRING(@cv1, @j+@j+1, 2) AS int)+1

   IF @c > @c_temp SET @c = @c_temp
   SELECT @cv0 = @cv0 + CAST(@c AS binary(2)), @j = @j + 1
  END

 SELECT @cv1 = @cv0, @i = @i + 1
 END
RETURN @c
END

LEVINSTEIN ALGORITMASI

CREATE FUNCTION dbo.fn_LevenshteinDistance
(
 @Str1 VARCHAR(3999)
, @Str2 VARCHAR(3999)
)
RETURNS INT
AS
BEGIN
/*
#
SELECT dbo.fn_LevenshteinDistance('test', 'test')
#
SELECT dbo.fn_LevenshteinDistance('tesot', 'test')
#
SELECT dbo.fn_LevenshteinDistance('testing1', 'tes_ing')
#
*/

 DECLARE @m INT, @n INT
 DECLARE @editMatrix TABLE(pk1 INT, pk2 INT, v INT, PRIMARY KEY (pk1, pk2))
 DECLARE @i INT, @j INT, @cost INT
 DECLARE @str1_i CHAR, @str2_j CHAR

 SET @n = DATALENGTH(ISNULL(@Str1, ''))
 SET @m = DATALENGTH(ISNULL(@Str2, ''))

 IF @n = 0 OR @m = 0 RETURN 0

 SET @i = 0
 WHILE @i <= @n 
 BEGIN
  SET @j = 0
  WHILE @j <= @m 
  BEGIN
   IF @j = 0
    INSERT INTO @editMatrix VALUES(@i, 0, @i)
   ELSE IF @i = 0
    INSERT INTO @editMatrix VALUES(0, @j, @j)
   ELSE
    INSERT INTO @editMatrix VALUES(@i, @j, 0)

   SET @j = @j + 1
  END

  SET @i = @i + 1
 END

 SET @i = 1
 WHILE @i <= @n 
 BEGIN
  SET @str1_i = SUBSTRING(@Str1, @i, 1)

  SET @j = 1
  WHILE @j <= @m 
  BEGIN
   SET @str2_j = SUBSTRING(@Str2, @j, 1)

   IF @str1_i = @str2_j
    SET @cost = 0
   ELSE
    SET @cost = 1

   UPDATE em
   SET v = (
    SELECT MIN(ret) AS MIN_ret
    FROM (
     SELECT v + 1 AS ret 
     FROM @editMatrix 
     WHERE pk1 = @i - 1 AND pk2 = @j     

     UNION ALL

     SELECT v + 1 AS ret 
     FROM @editMatrix 
     WHERE pk1 = @i AND pk2 = @j - 1 

     UNION ALL

     SELECT v + @cost AS ret 
     FROM @editMatrix 
     WHERE pk1 = @i - 1 AND pk2 = @j - 1
    ) AS x
  )
   FROM @editMatrix AS em
   WHERE pk1 = @i AND pk2 = @j

   SET @j = @j + 1
  END

  SET @i = @i + 1
 END

 RETURN (SELECT ISNULL(v, -1) FROM @editMatrix WHERE pk1 = @n AND pk2 = @m)
END

“SQL’de Benzerlik Algoritmaları…” için 1 Yorum

 1. T.Terlemez diyor ki:

  Teşekkürler, çok işime yaradı verdiğiniz kodlar.

Yorum Yazın